Waarom investeren

Onze filosofie is: Een positief resultaat bereiken voor onze cliënten, of de aandelenmarkt nou stijgt, daalt of stabiliseert.

Dit bereiken wij door het innemen van een aandelenpositie, of een lange termijn positie in opties op een aandeel, gecombineerd met het innemen van een korte termijn positie in opties op hetzelfde fonds. Als onderpand voor deze korte termijn positie fungeren de aandelen respectievelijk de lange termijn opties.

Deze korte termijn positie kan direct na aankoop, dan wel op later datum, worden ingenomen afhankelijk van de marktomstandigheden.
In ieder geval wordt een korte termijn positie gekozen op het betreffende fonds met een vervaldatum ruim voor die van de lange termijn positie.
Indien de prijsontwikkeling van het fonds hiertoe aanleiding geeft, het onderliggende fonds ex-dividend gaat en/of de geschreven open positie (korte termijn opties) geen verwachtingswaarde meer heeft en uitgeoefend kan worden, wordt de geschreven positie doorgeschoven naar een nieuwe vervaldatum en/of een hogere uitoefenprijs.

Hetzelfde geldt voor de lange termijn opties welke dienen als onderpand voor de geschreven positie. Als de doorgeschoven positie een creditsaldo oplevert wordt dit gebruikt om een nieuwe positie in te nemen in opties of aandelen op lange termijn. Mocht de ingenomen positie niet langer een verwachtingswaarde hebben, dan kan ook hier worden besloten om de positie te liquideren en een nieuwe positie in te nemen die meer potentieel (rendement) biedt. De aandelen, respectievelijk lange termijn opties op aandelen, waarin wordt belegd zijn allen genoteerd aan Euronext of Eurex.

Indien u meer informatie wenst neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.
Bij wie investeren

Marble Capital wordt beheerd door twee beleggingsadviseurs met jarenlange ervaring;

Wilfred van Roosmalen
Na mijn studie aan de Hogere Hotelschool Den Haag ben ik gaan werken bij Wijs & van Oostveen. In 2006 heb ik de overstap gemaakt naar BinckBank N.V. en heb daar de afdeling die zelfstandige vermogensbeheerders bedient uitgebouwd tot een volwaardige unit die in 2018 meer dan 150 zelfstandige vermogensbeheerders bedient met in totaal 10 miljard euro aan geadministreerd vermogen. De affiniteit met het beleggen voor klanten zelf is altijd blijven bestaan en bij Marble Capital kan ik hier weer veel energie insteken.

Hiëron Marée
Tijdens mijn studie geneeskunde aan de universiteit te Nijmegen ontwikkelde ik een interesse in financiële derivaten. Met name de introductie van lange termijn opties met een looptijd van 5 jaar op een aantal multinationals speelde hierbij een belangrijke rol. Lange termijn opties gaven destijds aanleiding tot het ontwikkelen van geheel nieuwe beleggingsstrategieë. Het structureel toepassen van deze optie strategieën, time-spreads, gebaseerd op lange termijn opties werd mijn specialiteit. Na enkele jaren te hebben gewerkt als arts in Engeland bleef de financiële wereld trekken en richtte ik een adviesbureau op voor beleggingsvraagstukken en het leveren van interim management. Daarnaast volgde ik de opleiding tot seniorbeleggingsadviseur en voltooide de postdoctorale opleiding tot Executive master of Compliance (EMoC) aan de VU te Amsterdam. Jarenlang heb ik gewerkt als seniorbeleggingsadviseur bij SENTR vermogensbeheer en Ambassador Vermogensbeheer.
Hoe investeren

Dit is heel gemakkelijk; u kunt hier de Prospectus inclusief de Voorwaarden van Beheer & Bewaring van het Marble Investment Fund downloaden en lezen. Tevens is er een schematische voorstelling beschikbaar betreffende de Structuur van dit fonds. Daarnaast kunt u het PRIIP, Essentiële-informatiedocument hier downloaden en lezen. Hierna is het belangrijk voor u zelf te beslissen of u in privé, met uw levenspartner of zakelijk wilt beleggen. Zodra u deze beslissing hebt genomen kunt u de inschrijfformulieren voor de voor u geldende situatie, Privé, En/of-rekening of Zakelijk downloaden en invullen. Let op; indien u een 'en/of' rekening hebt dient u beiden voor akkoord te ondertekenen. Dit getekende formulier mag u tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons mailen.

Wij staan u natuurlijk graag te woord indien u wilt overleggen of meer informatie wenst. Vult u het contactformulier in en wij bellen u dan zo spoedig mogelijk.

 

FEEL THE FREEDOM
Onze klanten
Marble Capital is geen vermogensbeheerder en heeft geen totaal oplossing voor uw vermogen. Investeerders kiezen voor Marble Capital Fund omdat het een unieke kans is om te investeren in strategieën die een specialistische kennis, ervaring en infrastructuur verlangen. Hier hebben wij ons de afgelopen 20 jaar in gespecialiseerd. Het fonds is dan ook opgezet voor grote en middelgrote belegger (privé en/of zakelijk) die voor een deel van hun vermogen willen participeren in een fonds wat door middel van haar specifieke strategie een meer dan gemiddeld rendement kan halen. Rendement en risico gaan hand in hand. Dit betekent dat ook uw ondergebrachte vermogen in waarde kan dalen.
Klachtenprocedure
Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten persoonlijk, integer en gedegen te woord worden gestaan. Ook zullen wij er alles aan doen uw belangen conform de geldende voorwaarden en gemaakte afspraken te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u van mening bent dat Marble Capital zich niet aan de geldende voorwaarden of de gemaakte afspraken heeft gehouden. U kunt uw klacht met betrekking tot onze dienstverlening, binnen een jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan, schriftelijk bij ons indienen per post of email. Onze contactgegevens treft u onderaan deze pagina. Wij sturen u binnen een week de bevestiging van ontvangst van uw schrijven en streven ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Begin vandaag, neem contact op